עין הדרך

אירוח במעלה צביה

פרטי התקשרות: 

טל' 6619132 - 04
יעל שושני