מעלה צביה הוא ישוב קהילתי שכל תושביו חברים בתנועת האימן

 

 

מעלה צביה הוא ישוב קהילתי שכל תושביו חברים בתנועת האימן - תנועה פילוסופית יישומית שחבריה נמצאים בתהליך לימוד מתמיד של הסיבות למהות החיים, ובחיפוש אחר דרכים חדשות למימוש מלא יותר של הפוטנציאל האנושי. חברי האימן בישראל הקימו את הישוב מעלה צביה באיזור משגב שבגליל כביטוי לחלוציות וציונות עדכנית. התפיסות הפילוסופיות המיחודות לאימן באות לידי ביטוי בחיי הקהילה, מתוך שאיפה ליצור סביבה אנושית ותומכת עבור מסעו של היחיד בדרכו למימוש ייעודו

אודות מעלה צביה