אוהל מספרי הסיפורים. ששש... הגמדים מספרים סיפור...