הפעמון משמש לניקיון אנרגטי ומצלצלים בו בבוקר ובערב